Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu phần mềm vBHXH

Sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu Bảo hiểm xã hội bằng phần mềm vBHXH:

1. Sao lưu dữ liệu BHXH:

Bước1: Đăng nhập vào phần mềm vBHXH

Bước 2: Chọn menu “Giao dịch 

Bước 3: Chọn “Sao lưu dữ liệu” >> Màn hình hiển thị:

backup dữ liệu phần mềm bảo hiểm xã hội vbhxh

Bước 4: Nhấn nút “Sao lưu” để bắt đầu sao lưu dữ liệu bhxh.

bắt đầu tiến trình sao lưu dữ liệu bhxh

Bước 5: Sao lưu bhxh  thành công. Nhấn “Đồng ý” để kết thúc:

sao lưu dữ liệu bảo hiểm xã hội thành công

2. Phục hồi dữ liệu BHXH:

Sau khi cài đặt lại phần mềm xong, thực hiện theo các bước sau để phục hồi lại dữ liệu bảo hiểm xã hội:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm vBHXH

Bước 2: Chọn menu “Giao dịch

Bước 3: Chọn “Phục hồi dữ liệu” >> Màn hình hiển thị:

phục hồi dữ liệu bảo hiểm xã hội vbhxh

Bước 4: Nhấn chọn nơi lưu file backup dữ liệu trước đó >> Nhấn nút “Phục hồi” để thực hiện phục hồi lại dữ liệu bảo hiểm xã hội.

thực hiện phục hồi dữ liệu bhxh

Bước 5: Phục hồi dữ liệu bhxh thành công. Nhấn “Đồng ý” để kết thúc.

phục hồi dữ liệu vbhxh thành công

Thực hiện kiểm tra lại dữ liệu sau khi phục hồi dữ liệu bảo hiểm xã hội xong.

Bình luận


Hotline: 0987 88 77 11