Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội vBHXH

I. Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH để kê khai một thủ tục:

các bước sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội để kê khai

II. Đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan Bảo hiểm xã hội:

2.1 Đăng ký dịch vụ BHXH:

       Tổ chức / Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký với Cơ quan BHXH Việt Nam về việc thực hiện các giao dịch BHXH qua hình thức điện tử. Việc đăng ký được thực hiện ngay trên phần mềm với các bước tuần tự như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng phần mềm vBHXH bằng tài khoản và mật khẩu đã được gửi về mail.

đăng nhập ứng dụng vbhxh bằng tài khoản đã gửi qua mail

Bước 2: Vào menu “Giao dịch” và chọn “Đăng ký dịch vụ BHXH” và click “Chọn chứng thư ” (lưu ý: phải cắm usb token (chữ ký số) và cài đặt phần mềm quản lý Token) và  nhấn “Đăng ký”.

Đăng ký dịch vụ BHXH

Bước 3: hệ thống thông báo “ Bạn có muốn đăng ký sử dụng dịch vụ” và nhấn “Đồng ý”

Lựa chọn thao tác đăng ký bhxh

Bước 4: hệ thống thông báo “Đã gửi đăng ký giao dịch BHXH” nhấn “Đồng ý”:

Gửi đăng ký giao dịch BHXH

Bước 5: check mail Bảo hiểm xã hội trả về thành công. Mail thành công như hình bên dưới:

BHXH chấp nhận đăng ký giao dịch điện tử thành công

2.2. Thay đổi thông tin đơn vị đóng BHXH:

Bước 1:  vào menu “Cấu hình” chọn “Đơn vị” tại tab “Thông tin chung” và nhấn “Sửa”

Bước 2: Sửa các thông tin muốn sửa và nhấn “Lưu” để lưu dữ liệu và trên hộp thoại confirm “bạn có muốn lưu lại những thay đổi” nhấn “Đồng ý” hệ thống báo “Cập nhật thông tin thành công” (Lưu ý: các cột sáng màu là các cột cho phép sửa, những cột disable là những cột không được phép sửa).

thay đổi thông tin đơn vị bảo hiểm xã hội

Bước 3: vào menu “Giao dịch ” và chọn “Thay đổi thông tin ” nhấn “Chọn chứng thư số ” và nhấn “Thay đổi” để gửi thông tin đồng bộ sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội

Bước 4: check mail thông báo thay đổi thông tin của bảo hiểm xã hội trả về. Nội dung mail như hình bên dưới:

cơ quan bhxh xác nhận thay đổi thông tin thành công

2.3 Tra cứu tờ khai Bảo hiểm xã hội

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm vBHXH

 Bước 2: Chọn menu Giao dịch "

 Bước 3: Chọn “Tra cứu giao dịch” >> Màn hình hiển thị:

tra cứu giao dịch bhxh

Bước 4: Nhập dữ liệu vào các trường tìm kiếm:

- Tháng: Chọn tháng cần tìm kiếm

- Năm: Chọn năm cần tìm kiếm

- Trạng thái trả về: chọn trạng thái cần tìm kiếm như sau:

   + Thành công

   + Thất bại

   + Tất cả

- Số hồ sơ: Nhập vào số hồ sơ cần tìm kiếm

   + Màn hình hiển thị tìm kiếm thành công như sau:

tìm kiếm giao dịch bảo hiểm xã hội

III. Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH để Kê khai và Nộp Bảo hiểm xã hội qua mạng:

- Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm vBHXH kê khai và nộp bảo hiểm xã hội trực tuyến có hình ảnh minh họa dễ hiểu. Quý khách vui lòng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây.

Bình luận


Hotline: 0987 88 77 11