Hải quan

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai Hải quan

Hướng dẫn Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số để kê khai hải quan điện tử. Hồ sơ kê khai điện tử đảm bảo an toàn, thuận tiện, nhanh chóng trong giao dịch
Xem tiếp

Kê khai Hải quan qua mạng - Chữ ký số Viettel

Hải quan điện tử là việc Doanh nghiệp sử dụng phần mềm để Kê khai Hải quan, sau đó làm thao tác truyền tờ khai hải quan thông qua mạng internet
Xem tiếp
Hotline: 0987 88 77 11