Thuế

Doanh nghiệp báo cáo lỗ thuế tối đa bao nhiêu năm

Doanh nghiệp sau khi quyết toán mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán trừ vào những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm
Xem tiếp

Doanh nghiệp bắt buộc Nộp Thuế điện tử qua Ngân hàng

Tháng 12/2015, Các Doanh nghiệp sẽ không nộp thuế tại quầy của Ngân hàng nữa mà bắt buộc phải nộp qua hình thức thương mại điện tử, theo NQ 92 của Chính Phủ.
Xem tiếp

Nộp Thuế điện tử qua Ngân hàng - Chữ ký số Viettel

Nộp thuế điện tử là dịch vụ rất tiện ích giúp người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thông qua Cổng thông tin điện tử và được Ngân hàng xác nhận ngay
Xem tiếp

Kê khai và Nộp Thuế qua mạng internet

Nộp thuế điện tử qua mạng là hình thức người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế ngay trên máy tính rồi sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan thuế trực tiếp qua internet
Xem tiếp
Hotline: 0987 88 77 11